(04.10.2023 - Revision 1.0.2)

LydArkitekten ApS
Maglebjergvej 13
2800 Kongens Lyngby
TLF: +4540700090
CVR: 33967381


Denne databeskyttelsespolitik gælder ved indsamling og brug af personoplysninger på lydarkitekten.dk ("Websiden") og i forbindelse med køb og øvrige henvendelser i LydArkitekten ApSbutik og showroom. Den indeholder bl.a. oplysninger om, hvilke personoplysninger, der indsamles, hvad de bruges til, og hvilke rettigheder du har. LydArkitekten ApS, CVR-nr.: 33967381, (”LydArkitekten” eller "vi") er ansvarlig(e) for behandlingen og kan kontaktes i tilfælde af spørgsmål. Den databeskyttelsesansvarlige hos LydArkitekten kan kontaktes på: info@lydarkitekten.dk.

 

1. Hvilken type oplysninger indsamler vi og hvorfor

Nedenfor findes en oversigt over, hvilke personoplysninger vi indsamler om dig og formålet hermed. Vi har også beskrevet, hvad der efter vores mening udgør retsgrundlaget i de forskellige situationer:

 • Indgåelse eller opfyldelse af kontrakt Ved køb af et af vores produkter og services registrerer vi dit navn, telefonnummer, betalingsoplysninger, hvilken type vare eller tjeneste du køber og hvornår samt eventuelle informationer om udlevering. Hvis varen skal sendes til dig, registrerer vi også leveringsadressen. Derudover vil vi også kunne behandle oplysninger om returneringer og reklamationer.

Formålet med at registrere oplysningerne er at opfylde og administrere vores aftale med dig samt følge op på salget internt i organisationen. Grundlaget for vores behandling af oplysningerne er aftalen med dig, jf. EU databeskyttelsesforordningens (General Data Protection Regulation eller "GDPR") artikel 6, b). Derudover er en del af behandlingen baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

 • Administration af salget Ved køb af produkter i butikken bruger vi også dit navn eller telefonnummer som identifikation i forbindelse med betaling ved kassen. Behandlingen er baseret på vores legitime behov for at kunne administrere salget og virksomheden på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f), og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig. Ved køb i butik overfører vi følgende information i maskeret («hashed») form til selskaberne Google, Facebook og Instagram for at kunne følge op på, hvilken slags påvirkning vores elektroniske markedsføringsaktiviteter har på salget: E-mailadressen du har registret hos os, købssummen, produkt-ID og købsdato. Grundlaget for behandling af denne data er vores berettigede interesse tilknyttet opfølgning af effekterne af elektronisk markedsføring samt opfølgning af salget. Vi anser, at vores interesse til at udføre behandlingen er større end den ulempe, som behandlingen eventuelt har for dig.
 • Reklamationer og reparationer: Hvis du reklamerer over en vare eller beder os om at foretage en reparation, har vi brug for kontaktoplysninger for at kunne registrere reklamationen eller retur og foretage reparationen med dertil hørende oplysninger om servicestatus, servicehistorik og eventuelle opgraderinger samt for at holde dig opdateret. Enkelte producenter kræver også, at du identificeres, for at de skal kunne godtage eller selv udføre reparationen.

Formålet med at registrere de ovenstående oplysninger om dig, er, at vi skal kunne opfylde og administrere vores aftale med dig, om det gælder levering, garanti, skader eller returneringer. 

Grundlaget for vores behandling af personoplysninger til de formål, der er nævnt ovenover, er købsaftalen med dig, og behandlingen anses for at være nødvendig for at opfylde vores forpligtelser af aftalen. I den grad at vi udfører en begrænset behandling af dine personoplysninger for at kunne følge op på salget internt i vores organisation og overfor dig, har vi vurderet, at vores interesse i at gøre dette, er større end ulempen for dig. For eventuelle krav som rettes mod os, vil vi også kunne indsamle dine personoplysninger i den grad, det er nødvendigt for at kunne opfylde eller forsvare vores retslige forpligtelser.

Kundeservice: Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, og hvordan du kontakter os (via telefon, chat eller email), skal vi vide, hvem du er, hvilket produkt du har købt og din adresse eller dit telefonnummer. Vi behandler de indhentede oplysninger om f.eks. navn, købshistorik og kontaktoplysninger (e-mail, telefonnummer), så vi kan hjælpe dig. Afhængig af, hvad henvendelsen drejer sig om, er grundlaget for vores behandling af oplysningerne aftalen med dig, jf. GDPR artikel 6, b) eller vores legitime interesse i at kunne håndtere din henvendelse på en hensigtsmæssig måde, jf. GDPR artikel 6, f). Såfremt grundlaget for behandlingen er begrundet i sidstnævnte, har vi vurderet, at vi har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, så vi kan besvare dine spørgsmål bedst muligt, og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, når du kontakter os og beder om denne service. 

Etablering af kundeprofil: Vi vil kunne danne en kundeprofil baseret på købshistorik og tilgængelige oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktinformationer, skræddersyet markedsføring og købsanalyser. Behandlingen er baseret på vores legitime interesse i at kunne administrere dine oplysninger med henblik på udsendelse af nyhedsbreve, produktionsinformationer, skræddersyet markedsføring m.v., jf. GDPR artikel 6, f). og vi har vurderet, at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig.

Såfremt behandlingen dog kræver dit udtrykkelige samtykke, jf. GDPR artikel 6, a), vil behandling af dine oplysninger ikke finde sted, medmindre du har samtykket hertil. Se nærmere nedenfor i under punkterne elektronisk markedsføring og markedsundersøgelser og kampagner.

Administration af kundekonto: Vi har adgang til din kundekonto, så vi kan administrere dine kontaktoplysninger og eventuelle samtykker til at modtage vores nyhedsbreve, deltage i kampagner eller lignende, som du måtte have givet samtykke til. Da vi samtidig har pligt til at sikre, at dine oplysninger er korrekte, modtager vi også informationer fra tredjeparter med henblik på opdatering af de oplysninger om navn, adresse og telefonnummer, som du har afgivet. Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at effektivisere kontakten til dig og administrere dine kontaktoplysninger via en kundekonto, jf. GDPR artikel 6, f) og at denne interesse vejer tungere end ulempen for dig, særligt da dette også gør det muligt for dig at kontakte os på en nem måde og for selv at administrere dine kontaktoplysninger hos os.

 • Brugertilpassede online-oplysninger: Hos LydArkitekten ønsker vi at give vores kunder den bedst mulige markedsføring og relevante informationer. Hvis du er logget på din kundekonto, hvor du er identificeret med e-mailadresse, navn, adresse og købshistorik, bruger vi således oplysningerne fra kundekontoen til at skræddersy indhold til dig, som afspejler din købshistorik, og til at give dig relevante produktanbefalinger på tværs af de enheder, som du er logget på. Hvis du ikke er logget på, bruger vi kun oplysningerne, som er lagret i den cookie, du har accepteret i din browser. Du kan selv slette cookies i din browser, hvis du ønsker det. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

Ved direkte markedsføring pr. e-mail og sms m,v. vil du kun modtage disse hvis vi har fået dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

 • Direkte markedsføring - Markedsføringskampagner. Oplysningerne, som vi indsamler om dig, kan være baseret på sandsynlighedsregning, såsom sandsynlig størrelse af din husstand og din alder. Du vil kun modtage markedsføring baseret på denne profil. Du vil kun modtage direkte markedsføring, hvis du har samtykket hertil, jf. GDPR artikel 6, a).

 • Elektronisk markedsføring: Vi bruger kun dine personoplysninger til at sende dig tilbud og informationer om vores produkter, hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke hertil, jf. GDPR artikel 6, a). I den forbindelse bruger vi bl.a. oplysninger om dine tidligere køb til at give dig tilbud, som vi tror vil interessere dig. Du kan når som helst trække dit samtykke tilbage ved at kontakte kundeservice.

 • Markedsundersøgelser og kampagner: Kun hvis du har givet dit udtrykkelige samtykke til at deltage i en undersøgelse, kampagne eller lignende på Websiden, opbevarer vi personoplysninger såsom navn, adresse og/eller telefonnummer, køn, fødselsdato, interesser mv. afhængig af, hvad der anmodes om i den enkelte kampagne eller brugerundersøgelse. Grundlaget for behandlingen er dit samtykke, jf. GDPR artikel 6, a).

 • Videreudvikling af tjenester og sikker drift: For at kunne videreudvikle vores tjenester og drive Websiden på god og forsvarlig vis, er vi bl.a. afhængige af at kunne anvende statistik om f.eks. trafik, køb og adfærd på Websiden. Vi kan også have behov for at afdække svindel og træffe foranstaltninger for at forhindre dette. I den forbindelse vil vi nogle gange også bruge personoplysninger til at teste vores systemer. Vi vil så vidt muligt anvende aggregerede data til disse formål. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger, når vi giver oplæring til vores ansatte.

Vi har vurderet, at vi har en legitim interesse i at videreudvikle vores tjenester og sikre driften, jf. GDPR artikel 6, f), og at den begrænsede behandling af dine personoplysninger, som vi foretager i den forbindelse, vejer tungere end ulempen for dig som bruger.

TV-overvågning

 1. Hvilke personoplysninger

LydArkitekten behandler billedmateriale uden lyd fra TV-overvågning af LydArkitektens faciliteter, herunder butik/showroom, lager og kontor. I særlige tilfælde kan følsomme personoplysninger blive behandlet i forbindelse med konkrete hændelser, der sker i overvågede områder. Vi kan efter omstændighederne overlade dine persondata til følgende kategorier af modtagere:

 • Databehandlere, som f.eks. det vagtfirma, som forestår overvågning, samt eksterne IT-leverandører, som led i drift og support.
 • Advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder, hvor lovgivningen foreskriver det, herunder Politiet.

B. Formålet

Behandlingen sker med følgende formål:

 • At skabe sikkerhed og tryghed for LydArkitekten’s medarbejdere, leverandører og kunder
 • At forebygge og opklare kriminalitet og andre utryghedsskabende hændelser
 • At beskytte LydArkitekten’s aktiver og værdier og tilvejebringe forsikringsmæssig dokumentation, herunder dokumentation i forbindelse med ulykker og tilskadekomst
 • At forebygge og opklare uautoriseret indtrængen på LydArkitekten’s ejendom
 • Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af eventuelle kundeklager og tvister m.v., samt driftsoptimering.

C. Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning). LydArkitektens legitime interesse i behandlingen er at forfølge de formål, som er beskrevet ovenfor. Hvis billedmaterialet fra TV-overvågningen viser strafbare forhold (eller indeholder følsomme oplysninger), er retsgrundlaget for behandlingen Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 henholdsvis EU Databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f (forfølgning af retskrav).

D. Opbevaringsperioden

Såfremt området er overvåget, bliver videooptagelserne opbevaret i henhold til lov om TV-Overvågning. Optagelserne opbevares som standard i maksimalt 21-30 dage, og bliver automatisk slettet rettidigt. I forbindelse med indsigtsanmodninger og konkrete sager, opbevares oplysninger så længe det er nødvendigt for at opfylde indsigtsanmodningen, eller så længe det er nødvendigt af hensyn til den konkrete sag.

2. Hvem får adgang til dine personoplysninger?

I enkelte tilfælde får andre virksomheder adgang til dine personoplysninger:

 • Samarbejdspartnere: Vi har indgået et samarbejde med udvalgte virksomheder, som går ud på, at disse virksomheder ("Samarbejdspartnere") kan sælge deres varer på Websiden, og i enkelte tilfælde formidler vi Samarbejdspartneres produkter og tjenester (eksempelvis forsikring og finansiering). Hvis du køber et produkt, som leveres af en af vores Samarbejdspartnere, eller bestiller en tjeneste vil Samarbejdspartneren være dataansvarlig for personoplysninger, som behandles for at opfylde købsaftalen. I forhold til vores samarbejdspartnere optræder vi som tjenesteudbyder ("Databehandler"). Spørgsmål vedrørende samarbejdspartnernes behandling af personoplysninger bedes rettet til den pågældende samarbejdspartner.

 • Brug af eksterne leverandører: Vi bruger følgende typer af eksterne leverandører:
Tjenesteudbydere
Servicevirksomheder
Transportører
 • Kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, vi har registreret om dig, kan udleveres til leverandøren, hvis du bestiller eksterne tjenester. I tillæg, hvis du har givet samtykke til elektronisk markedsføring, bruger vi følgende typer af eksterne tjenesteudbydere:

  Annoncenetværk, såsom Google og Facebook
  Bureauer, såsom markedsføringsbureauer, statistikbureauer og analysebureauer

Dine kontaktoplysninger og andre relevante oplysninger, vi har registreret om dig, kan udleveres til disse tjenesteudbydere. Vi bruger denne type af tjenesteudbydere for at give dig relevant reklame, tilbud, indhold og anbefalinger og for at udføre analyser med det formål at forbedre og videreudvikle vores tjenester. Derudover måler vi, hvordan vi lykkes med dette, blandt andet ved at gennemføre spørgeundersøgelser.

Disse eksterne leverandører har ikke lov til at anvende denne information til andet end at udføre tjenester for os.

 • Offentlig myndighed m.v.: Dine personoplysninger kan i særlige tilfælde udleveres til relevante offentlige myndigheder eller andre institutioner, hvis det er et krav ifølge gældende lovgivning.

3. Adgang fra udlandet

Såfremt LydArkitekten gør brug af underleverandører uden for EU/EØS, sikrer vi, at behandlingen er omfattet af samme beskyttelse, som der gælder inden for EU/EØS, f.eks. hvor EU-Kommissionen har fastslået, at landet har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, hvor der er stillet fornødne garantier, eller hvor der anvendes EUs standardbestemmelser om beskyttelse af personlige oplysninger eller en anden tilsvarende ordning.

4. Sletning

Dine personoplysninger er knyttet til dine køb og vil normalt blive slettet, når der ikke længere er behov for dem for at kunne besvare dine henvendelser, og reklamationsfristen for produktet er udløbet medmindre vi har brug for at gemme oplysningerne i en længere periode for at opfylde andre legitime formål eller lovkrav, f.eks. i regnskabslovgivningen.

Personoplysninger, som vi behandler på grundlag af dit samtykke, slettes hvis du trækker dit samtykke tilbage.

I stedet for at slette personoplysningerne kan det i enkelte tilfælde være relevant at anonymisere disse. Ved anonymisering forstås sletning af alle identificerende eller potentielt identificerende kendetegn fra det datasæt, der behandles.

 1. Dine rettigheder

Her kan du se dine rettigheder, som du til enhver tid kan gøre gældende ved at kontakte os på oplysningerne nedenfor:

 • Tilbagetrækning af samtykke: Hvis du har givet samtykke til at modtage henvendelser fra os med tilbud på varer og tjenester, kan du når som helst trække dette samtykke tilbage. Vi har gjort det nemt for dig at takke nej til sådanne tilbud, hver gang du modtager en henvendelse fra os. Samtykke kan også trækkes tilbage ved at kontakte kundeservice.
 • Anmodning om indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.
 • Anmodning om berigtigelse eller sletning: Du kan også bede os berigtige fejlagtige oplysninger om dig eller slette personoplysningerne helt. Vi vil så vidt muligt imødekomme en anmodning om sletning af personoplysninger, men vi kan ikke gøre dette, såfremt der er tungtvejende grunde til ikke at slette disse, f.eks. krav om, at vi skal opbevare oplysningerne til dokumentationsbrug. Mange oplysninger kan du selv slette. Du kan f.eks. når som helst slette din profil hos os.
 • Dataportabilitet: Du kan anmode om dataportabilitet, bl.a. for personoplysninger, som er afgivet med dit samtykke, eller som har været nødvendige for indgåelse af købsaftalen.
 • For at udøve dine rettigheder kan du kontakte vores kundeservice. Din henvendelse vil blive besvaret hurtigst muligt og senest inden for 14 dage.
 • Vi beder dig bekræfte din identitet eller afgive yderligere oplysninger, før du kan håndhæve dine rettigheder over for os. Vi gør dette for at være sikre på, at vi kun giver adgang til personoplysningerne for dig - og ikke for én, som blot giver sig ud for at være dig.
 • Klage til tilsynsmyndigheden: Hvis du er uenig i måden, som vi behandler dine personoplysninger på, kan du indsende en klage til Datatilsynet. Du kan finde nærmere information om din klageadgang på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk